PLAIN END BLOCK

FLOOR BLOCK

INSULATION BLOCK

Gazbeton Nedir ?
Silis (Kuvarsit, kum veya uçunçu kül ya da bims veya ham perlit) çimento su karışımına gözenek oluşturucu alüminyum ilave edilmesiyle elde edilen, milimetrik olarak kesilerek 90′ derece sıcaklıkta nihai kristal yapısına ulaştırlan Gazbeton bu gözenekli yapısı sayesinde iyi ısı yalıtımı sağlayan, hafif ama basınç dayanımını yüksek, yangına ve depreme dayanıklı hafif beton grubuna giren çağdaş bir yapı malzemesidir.

What Is Aerated Concrete ?
Silica (Quartzite, perlite, pumice sand or ash or raw or third) cement-water mixture pore-forming obtained with the addition of aluminum, in millimeters cut 90′ degrees at a temperature of the gas due to the crystal structure that leads to the final porous structure, good heat insulation, light weight but high compressive strength, fire and earthquake resistant, within the group of lightweight concrete is a construction material contemporary.