makina-endustriyel

Mühendislik – Proje Hizmetleri

1- Genel Yerleşim Projeleri
• Tesis Genel Yerleşim Planı
• Ünite Genel Yerleşim Planları
• Ünite Kesit-Cephe Planları
• Ünite Kat Planları
• İzometrik Çizimler

2- Betonarme Projeler
• Statik Hesaplar
• Hafriyat ve Dolgu Projeleri
• Kazık ve İksa Projeleri
• Kalıp Projeleri
• Donatı Projeleri
• Gömülü Çelik ve Ankraj Projeleri
• Malzeme listeleri

3- Çelik Konstrüksiyon Projeleri
• Statik Hesaplar
• X-steel modelleme
• Montaj ve Markalama Projeleri
• İmalat Projeleri
• Poz-İmalat Projeleri
• Malzeme Listeleri
• Platform Kaplama Projeleri
• Korkuluk Projeleri

4- Mekanik Projeler
• Mekanik Genel Yerleşim Projeleri
• Mekanik İmalat ve Montaj Projeleri
• Lastik Bant Nakil Sistemleri
• Havalı Bant Nakil Sistemleri
• Helezon Nakil Sistemleri
• İki-Yollu Klape, Sürgülü Klape Projeleri
• Döküş ve besleme Şutlarına ait Projeler
• Çelik Silo, Tank, Baca, Bunker Projeleri
• Kompansatör, Hücre Tekeri ile ilgili Projeler
• Gaz Kanalları ve Mesnetleri ile ilgili projeler
• Basınçlı Hava, Su Tesisat Projeleri
• Gaz Klapeleri, Tozsuzlaştırma Projeleri

5-Borulama Projeleri
• Gerilim Analizleri
• P&I Diyagramları
• İzometrik Çizimleri
• Açılım Projeleri

6- Mimari Projeler
• Avan Tasarım
• Kesin Tasarım
• 3 Boyutlu Sunum
• Fonksiyonel Planlama ve Listelerinin Hazırlanması
• Detay Uygulama Projeleri
• Cephe-Çatı Kaplama Projeleri
• Tipik İzolasyon Projeleri

7- Elektrik Projeleri
• Kısa Devre Projeleri
• Topraklama Projeleri
• Lejant
• Malzeme ve/veya Motor Listesi
• Tek Hat Şemaları
• Motor Kontrol Kablolama Şemaları
• LV&HV için Güç Dağıtım Projeleri
• Trafo ve Motor Kontrol Panelleri Yerleşimleri
• Kablo Tavası Projeleri
• Güç Kablosu Listesi
• Kontrol Kablo Listesi
• Kablo Blok Şeması
• Sinyal Kablo Listesi
• Malzeme Listesi
• Aydınlatma Projeleri
• Normal ve Acil Aydınlatma Projeleri
• Temel Topraklama Projeleri
• Ana Topraklama Projeleri
• Topraklama Sistemi İçin Blok Şemaları
• Yangın Tespit ve Alarm Projeleri
• Yıldırımdan Korunma Projeleri
• Kapalı Devre Kamera Projeleri
• Elektrik Tesisat Projeleri
• Telefon ve Veri Kablo Projeleri
• Dış Aydınlatma Projeleri
• Detay Projeler
• Teknik Dökümanlar

8- Tesisat Projeleri
• Sıhhi Tesisat Projeleri
• Kalorifer Tesisat Projeleri
• HVAC Projeleri
• Yangın Tesisatı Projeleri

9- Alt Yapı Projeleri
• Genel Yerleşim Projeleri
• Kablo Kanalları
• Yol Projesi ( saha içi )
• Drenaj Projesi
• İçme-Kullanma Suyu Projesi
• Çevre Düzenlemesi, Peysaj
• Kanalizasyon Projesi
• Soğutma Suyu Projesi
• Atık Su topl. ve Arıtma Proj
• Yağmur Suyu Toplama Proj.
• Tel Çit Projesi

10- Enstrümantasyon ve Otomasyon Projeleri
• I/O listesi
• Enstrüman kablo şemaları
• Enstrüman sinyal kablo listesi
• Enstrüman güç kablo listesi
• PLC veya DCS konfügürasyonları (sinyal şemaları)
• Enstrüman yerleşim projeleri
• SCADA konfügürasyonları
• Teknik dökümanlar

Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri

1. İhale Dokümantasyonunun Hazırlanması
• Fizibilite çalışmalarının yapılması
• İdari şartnamelerin hazırlanması
• Teknik şartnamelerin hazırlanması
• Müteahhit seçim kriterlerinin belirlenmesi
• Teklif değerlendirme
• Sözleşme kontrolü ve görüşmeleri
• Raporlama yapılması

2. Müşavirlik
• Teknik danışmanlık
• İş programının izlenmesi ve kontrolü
• Kalite kontrol
• Ekipman ve malzeme seçimi
• Maliyet kontrol
• Raporlama

3. Kontrolörlük
• Saha organizasyonu ve koordinasyonu
• Yapı kalite kontrolü
• Raporlama

Engineering – Project Services

1- General Residential Projects
• Facility General Destroyed by plan
• Unit General Destroyed by plan
• Unit Section-Side Plan
• Floor Plans Unit
• Isometric drawings

2. Concrete Projects
• Static Accounts
• Excavation and Filling projects
• shoring projects
• Stay ip projects
• Donat projects
• Steel and Anchor projects
• Material lists

3- Steel Construction Projects
• Static Accounts
• X steel modeling
• Assembly and marking projects
• manufacturing projects
• Expose Manufacturing projects
• Material lists
• Coating platform projects
• Railing projects

4- Mechanical Projects
• Mechanical General Destroyed projects
• Mechanical manufacturing and Assembly projects
• Tire Band Transport systems
• Band Transport systems
• Spiral Transport systems
• Two-Way Clapper Clapper, Needle vane projects
• supply Shots on belonging to projects
• Steel Silos, Tanks, Chimney, Bunker Project
• Expansion Executive wheel with about projects
• Gas I Channels and bearings with about projects
• Air, Water Installations projects
• Gas Valves, projects

5-Piping Project
• Voltage analysis
• Diagram
• Isometric drawings

6- Architectural Projects
• Avan Design
• Exact Design
• 3-D presentations
• Functional Planning and airflow limitation
• Detail Application projects
• Covering projects
• Typical Insulation projects

7. Electricity Projects
• Circuit projects
• Ground projects
• Legend
• Material and / or motor List
• Single Line Diagrams
• motor Control cabling schemes
• Transformer and Motor Control panels Destroyed by evil bookmarks
• Cable projects
• Control Cable list of
• Cable Block Diagram
• Signal Cable list of
• Material list of
• lighting projects
• Basic Ground projects
• Home Ground projects
• Ground system For Block Diagrams
• Yang then the fixing and Alarm Projects
• The lightening of the r i m Protection projects
• Circuit Camera projects
• Electricity Installation projects
• Telephone and Data Cable projects
• Detail projects

8. Installation Projects
• Installation projects
• Heater Installation projects
• HVAC Projects
• Yang then the installation i projects

9. Infrastructure Projects
• General Destroyed projects
• Cable Channels
• Way Project
• Drainage Project
• Drinking-User water Project
• environment The edit performed, Landscape
• Sewage Project
• cooling water Project
• Water gathered at Proj
• water Collection Proj.
• Fence Project

10 Instrumentation and Automation Projects
• I / O list
• cable schemas
• signal cable List
• Enstor u man g three cable List
• PLC or DCS CONFIGURATION I (signal schemes)
• Enstor u man destroyed by evil im projects
• CONFIGURATION SCADA s
Consultancy and Supervision Services

1. Preparation of Tender Documentation
• Feasibility work Do I then lmas
• Administrative the specification Then prepared airflow limitation
• Technical the specification Then prepared airflow limitation
• M ü teahhit s three-im criteria determination
• control was buttons
• reporting Do I then lmas

2. Consulting
• Technical from consulting
• Business program monitoring and control was
• Quality control
• Equipment and material s three bookmark
• Cost control
• reporting

3. Controller
• Field organization and coordination
• quality control was
• reporting