BOŞLUKLU BETON DÖŞEME NEDİR ?

Boşluklu Döşeme en doğru “kozmopolit” prefabrik yapısal bileşen olarak açıklanabilir. Boşluklu döşeme, içi boş delikler kullanılarak hafifletilmiş betondan oluşan bir döşeme sistemidir. Öngerilmeli toron veya normal donatı kullanılarak üretilebilirler. Boşluklar arasında kalan içsel ve dışsal çeperlere, alt ve üst başlıklara, betona gömülü toronlar ve/veya teller kullanılarak öngerilme uygulanmak sureti ile imal edilir. Döşemenin kesmeye karşı dayanımı tamamen betonun çekme dayanımına bağlıdır ki bu yüzden boşluklu döşeme üretiminin her aşamasında kullanılan betonun kalitesi kontrollü bir şekilde yüksek olmakta ve sertifikalandırılmaktadır. Boşluklu döşemelerin yükseklikleri 15cm ile 50cm arasında değişmekle birlikte genişlikleri sabit ve 120 cm’dir.

HOLLOW CONCRETE FLOORING IS WHAT ?

Porous Flooring with the most accurate “cosmopolitan” can be explained as structural components, prefabricated. Hollow tile, hollow holes are mitigated by using a slab of concrete system. Thoron can be produced by using normal or prestressed reinforcement. The gaps between the inner and outer walls, bottom and top headlines, embedded in concrete, grandchildren, and/or wires are manufactured by using applying pretension. The tensile strength of the concrete which depends on the resistance of the tile is completely cut hollow tile used in each stage of production are high and the quality of the concrete in a controlled manner certified. Hollow tiles in height-widths vary between 15cm to 50cm and 120 cm is fixed.